Referat fra møte angående konferanse – Spillerom

Tilstede: Kaia I. Aardal, Bjørn Are K. Stølen, Haldis Hove og Stein Christian Midling-Jenssen

Spillerom.

Det er ønskelig å legge den konferansen – Spillerom til Marnardal kommune og Høgtun kultursenter.

Spillerom er en norsk konferanse med målsetning om å bli en arena der folk fra laivmiljøet og andre kreative, kulturelle miljø kan møtes for å lære av hverandre, bli kjent og ha det gøy. Festivalen ble første gang avholdt i Trondheim i 2014. Året etter var Bergen vertsby og våren 2016 ble Spillerom avholdt i Stavanger.

I 2017 er Spillerom tenkt avholdt i Marnardal kommune. Temaet for konferansen i år er Mythos.

Planen er at vi skal kunne bruke Høgtun Kultursenter og Marnardal Ungdomsskole under konferansen.

Foreløpig er den tenkt gjennomført helgen uke 17. 28 – 30. april. 2017.

Spillerom 2017 setter seg som mål å tilby ca. 120 personer muligheten å delta på konferansen.

Det kan være mulig for kommunen og stå som medarrangør, og vil da kunne hjelpe med søknader og gjennomføring.

Marnardal kommune finner priser for leie av lokaler og hva som inngår i disse prisene.

På neste møte vil vi:

Se nærmere på kommunens rolle
Se på fasiliteter
Lage fremdriftsplan
Diskutere markedsføring
Se på økonomi

Kommunen vil også komme med innspill på aktiviteter i forbindelse med oppkjøring til konferansen.

Møtet er lagt til Høgtun 7.6.2016 klokken 13:30.

Stein Christian Midling-Jenssen
Kommuneplanlegger
Marnardal kommune