Om Spillerom 2017

Spillerom er en norsk laivfestival med mål om å samle laiv-Norge på tvers av ulike laivtradisjoner og -kulturer. Spillerom skal være et trygt og imøtekommende samlingspunkt for så vel erfarne som nysgjerrige, et sted med rom til å utveksle ideer, prøve noe nytt, bli inspirert, og sammen utvikle og utvide den norske laiv-hobbyen.

Spillerom 2017 sin visjon er å avholde et arrangement som favner bredt og tilby lavterskelaktiviteter som også er familievennlige. Vi vil legge til rette for at program og opplegg også passer for barn og barnefamilier.

Spillerom er en årlig festival som rullerer mellom ulike steder i Norge. Festivalen ble første gang arrangert i Trondheim i 2014, og har siden blitt arrangert i Bergen og Stavanger, før festivalen i år er kommet til Marnardal.

Hva er laiv?
Laiv kalles ofte også levende rollespill eller interaktivt teater, og er en form for spill eller historiefortelling der deltakerne sammen improviserer frem en fantasiverden. Hver deltaker handler i fiksjonen utifra en rolle – slik som når barn leker familie eller cowboy og indianer. Det finnes mange ulike versjoner og sjangre innen laiv, noen laiver innebærer at man kler seg ut i kostymer, i andre laiver er ikke kostymer et viktig aspekt, noen laiver kan vare flere dager, mens andre er over på noen timer.

Les mer om laiv på: https://nordiclarp.org/. Den engelske betegnelsen på laiv er larp.