Om Spillerom

Spillerom er en norsk laivfestival med mål om å samle alle de ulike laiv- og laivrelaterte miljøene i Norge til et variert og omfattende program som sikter mot å knytte bånd mellom miljøene og dele kunnskap. Spillerom skal være et trygt og imøtekommende samlingspunkt for så vel erfarne som nysgjerrige, et sted med rom til å utveksle ideer, prøve noe nytt, bli inspirert, og sammen utvikle og utvide den norske laiv-hobbyen.

Spillerom er en årlig festival som rullerer mellom ulike steder i Norge. Festivalen ble første gang arrangert i Trondheim i 2014, og har siden blitt arrangert i Bergen, Stavanger, Marnardal og Oslo. I 2020 er det igjen Bergen sin tur til å arrangere, og det er grunn til å tro at dette blir et år å merke seg!

Hva er laiv?
Laiv kalles ofte også levende rollespill eller interaktivt teater, og er en form for spill eller historiefortelling der deltakerne sammen improviserer frem en fantasiverden. Hver deltaker handler i fiksjonen utifra en rolle – slik som når barn leker familie eller cowboy og indianer. Det finnes mange ulike versjoner og sjangre innen laiv, noen laiver innebærer at man kler seg ut i kostymer, i andre laiver er ikke kostymer et viktig aspekt, noen laiver kan vare flere dager, mens andre er over på noen timer.

Les mer om laiv på: https://nordiclarp.org/. Den engelske betegnelsen på laiv er larp.