Program

Programmet er på plass!

Her finner du en PDF av årets program:

Program Spillerom 2018 <– PDF

Du kommer også til å få din egen kopi av programmet under innsjekk.

Om programmet

Spilleroms program starter når festivalen åpner fredag 27. april kl 18:00 og avsluttes 13:30 søndag 29. april.

Det kommer til å være noen fellesposter i løpet av helgen, men i all hovedsak står du fritt til å velge det som passer for deg. Du kan for eksempel bli med på en minilaiv, lære å sy kostymer, høre på et foredrag, eller bare sitte i kafeområdet og spillebrettspill eller småprate litt. Enkelte programpunkter vil ha et begrenset antall deltakere så da gjelder det å være raskt ute med å melde sin interesse. Påmelding til de ulike programpunktene vil skje fortløpende på festivalområdet.