Programtimeplan

Her kommer programtimeplanen når vi begynner å ferdigstille programmet!